Prijzen buitenschoolse opvang

natuurspeeltuin

47 weken contract buitenschoolse opvang

Bij het 47 weken contract is er alle weken gegarandeerd plek voor uw kind, behalve de 5 weken die Tante Keet is gesloten. Dit zijn in ieder geval 3 aangesloten weken in de zomer school-vakantie welke uiterlijk 1 oktober bekend gemaakt zullen worden.

De overige 2 weken zullen uiterlijk 4 weken van te voren worden doorgegeven.

U kunt opvang afnemen tussen 14:30 en 18:30 uur. 

In de schoolvakantie-weken die tante keet geopend is mag uw kind op de BSO dag gebruik maken van een hele dag opvang mits de kind-ratio (maximaal toegestane kinderen volgens richtlijnen GGD) dit toelaat.

Voor de korte opvangdagen na school betaalt u dan hetzelfde als voor de lange opvangdagen in de schoolvakanties.

Belangrijk is dat u uiterlijk 4 weken van te voren de opvangdagen in de schoolvakanties doorgeeft.

Prijs per uur: € 6,62

Prijsvoorbeeld bij afname 16 uur per week:
Bruto maandbedrag : € 414,85

40 weken contract buitenschoolse opvang

Bij het 40 weken contract komt uw kind niet in de 12 schoolvakantie weken.

Rooster schoolvakanties 2019: https://www.schoolvakanties-nederland.nl
U kunt opvang afnemen in de schoolweken tussen 14:30 en 18:30 uur.

Prijs per uur: € 6,89

Prijsvoorbeeld bij afname 16 uur per week
Bruto maandbedrag  € 367,46